Aguilera F., O. E. (2017) «EL NOMBRE KAWÉSQAR, UN PROBLEMA NO SOLO LINGÜÍSTICO / THE NAME KAWESQAR, NOT ONLY A LINGUISTIC PROBLEM», Magallania, 45(1), pp. 75–84. Disponible en: http://www.magallania.cl/index.php/magallania/article/view/932 (Accedido: 1 diciembre 2022).